Asen gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao

Trong một nghiên cứu đột phá, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng con người tiếp xúc với asen trong nước uống, có thể được gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao.

Danh mục: Nước uống và sức khỏe.