Chất lượng nước uống tại các vùng cao

Đất nước ta nền kinh tết mới bắt đầu manh nha trên tất cả các lĩnh vực nói chung, đời sống của người dân đa phần còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở những vùng xa xôi hẻo lánh, vùng miền cao…

Danh mục: Nước uống và sức khỏe.