Video water

Người dân Syria nhặt tuyết để làm nước uống

 3/5/2012  Đăng bởi: admin

Rất nhiều người dân ở Homs, một thành phố của Syria, phải nhặt tuyết để làm nước uống do nước bị cắt.

Người dân Syria nhặt tuyết để làm nước uống

Homs là thành phố xảy ra giao tranh nhiều tháng nay. Người dân ở đây thiếu thức ăn, giờ đến nước cũng trở nên hiếm. Hình ảnh trong clip cho thấy rất nhiều người trên đường phố của thành phố Homs trên tay cầm thau đi lượm tuyết để làm nước uống.

Nhặt tuyết làm nước uống