Sản phẩm của Lavie

Danh mục: Nước khoáng Lavie
Sản phẩm của Lavie - Bình có vòi
Giá bán: 57.000/bình(bao gồm VAT)

Sản phẩm của công ty Lavie thuộc Tập đoàn Nestles (Pháp) được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Châu Âu.

Sản phẩm của Lavie - Bình có vòi
Giá bán: 57.000/bình(bao gồm VAT)

Đánh giá